FAQs Complain Problems

ब्याँस गाउँपालिका रहेको ठाउँ सुन्सेरा को एक दृष्य ।

Read More

बहुमुल्य जडीबुटी तथा पर्यटन क्षेत्र रहेको करीडोरहरुको पहिचान सम्बनधी गोष्ठीको एक झलक

Read More

ब्याँस गाउपालिका अध्यक्ष भलिबल प्रतियोगिताको एक झलक

Read More

उपभोत्ता समितिले भुत्तानी माग गर्न आउदा आवश्क पर्ने कागजातकाे विवरण

१.उपभोक्ता समिती गठन र गठन को निर्णय २.सम्झौता पत्र ३.लागत स्टीमेट ४.कार्यादेश ५.प्राविधिक मुल्यांकन ६.कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
७.योजनाको नापी किताब MB ८.योजना को फोटोहरु ९.खर्च प्रमाणित गर्ने कागज १०.आय ब्यय विवरण ११.सामाजिक परिक्षण
१२.सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन १३.अनुगमन समिती प्रतिवेदन १४.भुत्तानी का लागि उपभोक्ता समितीको बैठकको निर्णय १५.भुत्तानी पाउने निवेदन

फेस बुक फिड

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८६८७३५००५
उपाध्यक्ष
9848813731

पदाधिकारी

नि‍. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८६८४९१७५७
स्वास्थ्य संयोजक
९८६८८५७७३९
सूचना प्रविधि अधिकृत
9848877118
लेखापाल
9865928193

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- ब्यवसाय
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- ब्याँस गाउँपालिका गाउँकार्य पालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५००
आवश्यक कागजातहरुः-

पुरानाे व्यवसाय दर्ता काे प्रमाण पत्र

२ प्रति फोटाे

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३० मी
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाका वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

जग्गाधनी लाल पुर्जा

नागरिकता 

कित्ता काे ट्रेश नक्सा प्रमाणित

सेवा प्रकारः- नागरिकता सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाका वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन  अामा / बाबु काे नागरिकता सहित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाका वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क ३५ दिन सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-

विवाहित जाेडी काे सक्कल नागरिकता सहित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाका वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क ३५ दिन सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-

अामा र बाबुकाे नागरिकता काे प्रतिलिपी

जानकारी